Disputation Camilla Olsson, logopedi

  • Datum:
  • Plats: Universitetshusets sal IV och zoom Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala/ Zoom: https://uu se.zoom.us/j/64937548592
  • Doktorand: Camilla Olsson, doktorand Logopedi
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704334801
  • Disputation

Camilla Olssons disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Fredagen den 22 oktober klockan 13.15 försvarar Camilla Olsson, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, sin doktorsavhandling Functional communication and non-linguistic factors in severe aphasia: Associations and assessment.

Opponent är professor Åsa Wengelin, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Disputationen äger rum i Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala.

Det går även bra att följa disputationen på distans via Zoom:

https://uu-se.zoom.us/j/64937548592

Varmt välkomna!

Kalendarium för medicin och farmaci