Psychiatry seminar; Jan Kask, doktorand, läkare

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68976062401
  • Föreläsare: Jan Kask, doktorand, läkare
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Title: "Om anorexi och somatisk samsjuklighet"

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68976062401

Kalendarium för medicin och farmaci