Psychiatry seminar; Mikaela Syk, doktorand, läkare

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68976062401
  • Föreläsare: Mikaela Syk, doktorand, läkare
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Title:

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68976062401

Handledare: Janet Cunningham

Kalendarium för medicin och farmaci