Virologiseminarium via zoom, Tanel Punga

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum via zoom
  • Föreläsare: Tanel Punga, Tanel Pungas grupp
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci