Frida Svedins forskningsplansseminarium

Seminariet börjar med att doktorand Frida Svedin presenterar sin forskningsplan (20-30 min) för doktorandprojektet "Guided low-intensity behavioural activation for depression in people with dementia and informal caregivers: Development with an eye to implementation". Därefter kommer universitetslektor Maria Hägglund, som sett över forskningsplanen, att leda en diskussion (15-30 min).

Syftet med seminariet är att ge feedback på forskningsplanen och identifiera vilka delar av planen som kan förbättras.

Seminariet hålls på engelska. 

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/62965686601

Frida Svedins forskningsplansseminarium

Kalendarium för medicin och farmaci