IMBact seminarium, Tifaine Hechard

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum via zoom
  • Föreläsare: Tifaine Hechard, Helen Wangs grupp
  • Kontaktperson: Ulrika Lustig
  • Seminarium

#Molecular mechanisms of bacterial plasmid copy number control

Kalendarium för medicin och farmaci