Elva Fridjonsdottirs disputation i farmaceutisk vetenskap för avläggande av farmacie doktorsexamen

  • Datum:
  • Plats: Zoom/BMC
  • Doktorand: Elva Fridjonsdottirs
  • Kontaktperson: emelie.jonsson@farmbio.uu.se
  • Disputation

Avhandlingens titel: Imaging neurochemical changes associated with Parkinson‘s disease and L-DOPA-induced dyskinesia using mass spectrometry

Kalendarium för medicin och farmaci