Virologiseminarium, Alexander Bergman "Establishment of in vivo and in vitro platforms for investigation of the effects of Wolbachia on the vector competence of Culex pipiens"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum via zoom
  • Föreläsare: Alexander Bergman, Åke Lundkvists grupp
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci