Post-registration seminar - "Implementing Respectful Maternity Care intervention to Improve Perinatal Mental Health in Nepal"

  • Datum: –11.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Rejina Gurung
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Ashish KC, PhD, Department of Women's and Children's Health
  • Seminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61946778101

Main supervisor
Ashish KC, PhD, Department of Women's and Children's Health

Reviewer
Emma Fransson, PhD, Department of Women's and Children's Health

Kalendarium för medicin och farmaci