Rethinking Cancer Survivorship

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Erika Sigvardsdotter för anmälan och länk)
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap och Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Erika Sigvardsdotter
  • Seminarium

MHS-seminariet

CMHS bjuder in till digitalt MEDHUM-seminarium med titeln “Rethinking cancer survivorship: Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer”. Presenterar gör en forskargrupp från Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Universitetet i Oslo

– Professor Kari Solbrække och Professor Hilde Bondevik med presentationen “Rethinking cancer survivorship: Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer (CANCUL): Aims and research questions”

– Doktorand Kaja Kvaale: “Text-based representations of cancer”

– Postdoc Eira Bjørvik: “Voicing the unspeakable diseases”  

Mer om forskningsprojektet CANCUL

Seminariet äger rum i Zoom. Anmäl dig till erika.sigvardsdotter@idehist.uu.se för att få zoom-länk till seminariet, gärna innan den 13 april.

Kalendarium för medicin och farmaci