Immunologiseminarium, Eduardo I. Cardenas “Role of mast cells and the IL-33/ST2 pathway in COPD”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum via zoom, länk ovan
  • Föreläsare: Eduardo I. Cardenas, Jenny Hallgren Martinssons grupp
  • Kontaktperson: Gunnar Pejler
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci