Immunologiseminarium, Annika Wagner "Autologous NK cells in immunotherapy of Multiple Myeloma"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum via zoom, länk ovan
  • Föreläsare: Annika Wagner, KI
  • Kontaktperson: Gunnar Pejler
  • Seminarium

Zoom link (zoom only):
https://uu-se.zoom.us/j/66361719750

Kalendarium för medicin och farmaci