A proposal to use behavioural markers of Zuhandenheit to verify conscious experience in a no-report paradigm

  • Datum: –14.30
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Katharina Dornenzweig (PhD Student)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium

Arbetet ingår i doktorandprojektet "An interdisciplinary approach to the behavioural markers of consciousness"

Kalendarium för medicin och farmaci