Doktorandernas Dag

  • Datum: –08.01
  • Plats: Zoom, länk kommer senare
  • Föreläsare: Doktorander från institutionen för kirurgiska vetenskaper
  • Kontaktperson: Katja Andersson
  • Seminarium

Vi ordnar nu en ”Doktorandernas dag” den 17 maj, eftersom att Institutionens dag i höstas blev inställd pga pandemin. Mötet kommer att bli digitalt via Zoom.

Nu har ni doktorander en möjlighet att presentera ert projekt och sammanställa det med några ppt-bilder; detta innebär ju en övning i att framföra ett budskap. Hur länge vi håller på beror på hur många föredrag vi får inskickade.

Vill du delta? Gör så här:

1) Skriv ett kort abstract, max fem textrader, om vad du vill presentera.

2) Skicka in det till katja.andersson@surgsci.uu.se senast 5 maj

3) Kom ihåg att skriva vem du är och vilken forskningsgrupp du tillhör

4) Förbered ett kort föredrag på max fem minuter, med power point-bilder

5) Lär dig hur man hanterar Zoom och hur man delar skärm (share screen)

Ta tillfället i akt och presentera din forskning!

Precis som på institutionens dag utses Bästa föredrag!

 

Kalendarium för medicin och farmaci