Disputation Dýrleif Pétursdóttir, Ophthalmic Biophsics

Avhandlingens titel: Ophthalmological follow up in young adults born premature and screened for retinopathy of prematurity

Dýrleif Pétursdóttirs disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Ophthalmological follow up in young adults born premature and screened for retinopathy of prematurity

Tid: 2021-06-12 kl. 09:00

Huvudhandledare: docent Eva Larsson

Biträdande handledare: professor emeritus Gerd Holmström

Opponent: docent Marita Andersson Grönlund, Göteborgs universitet

Ordförande: professor Per Söderberg

Examinator: professor Per Söderberg

Betygsnämnd: professor Olav H. Haugen, University of Bergen, Norge, adjungerad professor Maria Kugelberg, Karolinska institutet, docent, affilierad forskare Gunnar Ahlsten, docent Shala Berntsson (extra medlem

Kalendarium för medicin och farmaci