U-CARE Seminarieserie: Sociala medier för nybörjare (och andra)

  • Datum: –15.30
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/65948960148
  • Föreläsare: Miro Anter (master i samhällsvetenskap, inriktning digitala medier) och Agnes von Essen (master i nationalekonomi)
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Erik Olsson
  • Seminarium

Hur kan vi som är aktiva i akademin förbättra vår kommunikation i sociala medier? Varför, hur och när ska vi göra det?

Miro Anter och Agnes von Essen kommer att ge en introduktion med deras syn på sociala medier och forskningskommunikation (20-30 min). Efter introduktionen kommer alla deltagare få dela med sig av sina erfarenheter kring användning av sociala medier inom akademin (40-60 min).

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/65948960148

I det här seminariet förväntas alla deltagare vara aktiva. Vi tror på att lära oss av varandra.

Seminariet arrangeras av forskningsprogrammet U-CARE och är öppet för alla att delta i! Fokus kommer att vara på alla deltagares egna erfarenheter och att stötta varandra för att bli mer aktiva på sociala medier. Vänligen besök mp.uu.se för officiella rekommendationer kring forskningskommunikation som universitetsanställd.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Kalendarium för medicin och farmaci