Halvtidsseminarium - "Mamma, hur är det? Studier om självskattad hälsa och förlossningsupplevelse"

  • Datum: –15.00
  • Föreläsare: Frida Viirman
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Frida Viirman
  • Halvtidsseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68986078724
 Lösenord: 452521

Halvtidskommitté
Anna Dencker, Docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Helena Lindgren, Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet

Per Kristiansson, Docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Huvudhandledare
Anna Wikman, Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Susanne Hesselman, Dr Med Vet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Inger Sundström-Poromaa, Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Agneta Skoog-Svanberg, Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

 

Kalendarium för medicin och farmaci