Getting a say: bringing patients' views on benefit-risk into medical approvals

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom Kontakta Karin Schölin Bywall för mer information om du vill vara med (karin.bywall@crb.uu.se)
  • Doktorand: Karin Schölin Bywall (PhD Student, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Disputation

Disputation

Opponent: Peter Mol (University of Groningen)

Betygsnämnd: Ulrika Winblad (Uppsala universitet), Kirsten Howard (University of Sidney), Mats Dehlin (Göteborgs universitet)

Ordförande: Inna Feldman (Uppsala universitet)

Handledare: Ulrik Kihlbom, Jorien Veldwijk, Mats Hansson

Kalendarium för medicin och farmaci