Reproduction and Development Research Track - “Exposure to bisphenol a (BPA) and metabolic disruption”

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Linda Dunder, Department of Medical Sciences, Occupational and Environmental Medicine
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Theodora Kunovac Kallak
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci