Disputation: Exploring medical applications of a bioactive polymer.

Felix Sellberg försvarar sin avhandling (Exploring medical applications of a bioactive polymer)
Opponent: Professor Buddy D. Ratner, University of Washington, USA
(Via Zoom)

 

Felix Sellbergs disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Exploring medical applications of a bioactive polymer

Zoom;  https://uu-se.zoom.us/j/68502233643

 

Kalendarium för medicin och farmaci