Licentiatseminarium - Mohammad Redwanul Islam

  • Datum: –15.00
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Mohammad Redwanul Islam
  • Licentiatseminarium

Titel: "Limited dietary diversity and consumption of ultra-processed and deep-fried foods among adolescents in rural Bangladesh: uncovering the two faces of suboptimal diet"

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62374115033
Passcode: 781674

Betygsnämnd
Meena Daivadanam, docent, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Eva Roos, professor, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet

Sven-Arne Silfverdal, docent, Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet

Huvudhandledare
Eva-Charlotte Ekström, professor, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Syed Moshfiqur Rahman, PhD, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Kalendarium för medicin och farmaci