Forskningsforum Barn och Ungdom - "Terapeutisk hypotermi vid neonatal hypoxisk ischemisk encefalopati. Implementering, prognostisering och kvalitetsförbättring"

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Karla Elizabeth Gonzalez Tamez
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Karla Elizabeth Gonzalez Tamez
  • Seminarium

Forskningsplansseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/6412579864

Huvudhandledare

Johan Ågren, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Granskare

Arja Harila-Saari, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kalendarium för medicin och farmaci