Disputation - Cecilia Montgomery

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Cecilia Montgomery
  • Disputation

Title - "Early identification of motor problems in very preterm infants: An evaluation of the Structured Observation of Motor Performance in Infants"

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68178253903
Passcode: 254748

Ordförande
Arja Harila-Saari, professor, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Ann-Christin Eliasson, seniorprofessor, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet

Betygsnämnd
Anders Elfvin, docent, Avdelningen för pediatrik, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet

Kristina Tedroff, docent, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet

Elisabet Rodby Bousquet, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Ortopedi, Lunds universitet

Huvudhandledare
Lena Hellström-Westas, professor, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Kristina Persson, docent, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Katarina Strand Brodd, PhD, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

 

Kalendarium för medicin och farmaci