ObGyn Highlights - "Gestational diabetes and LGA children in women with hyperandrogenic PCOS"

  • Datum: –13.00
  • Föreläsare: Emelie Sörensen Häggman, läkarstudent
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Emelie.Sorensenhaggman.6830@student.uu.se
  • Seminarium

Projektarbete

Kalendarium för medicin och farmaci