Neuro seminar with Ass. Professor Francois Lallemend, KI

  • Datum:
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/4035429965
  • Föreläsare: Associate Professor Francois Lallemend, Department of Neuroscience, Karolinska Institute
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704250571
  • Seminarium

Title: ”Neuronal diversity in the peripheral nervous system”.

Join Zoom Meeting https://uu-se.zoom.us/j/4035429965

Host: Malin Lagerström, Sensory Circuits, Dept. of Neuroscience

Kalendarium för medicin och farmaci