Disputation Samer Siwani, Functional neuronal networks

  • Datum:
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/62135865892
  • Doktorand: Samer Siwani, Ph D student in Professor Klas Kullanders group Functional neuronal networks
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "Hippocampal circuit dynamics during threat and value processing of sensory cues"
Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/62135865892

Samer Siwanis disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Huvudhandledare: professor Klas Kullander

Biträdande handledare: professor Dan Larhammar

Opponent: professor Michael Hasselmo, Center for Memory & Brain, Boston university, USA

Ordförande: professor Svante Winberg

Examinator: professor Svante Winberg

Betygsnämnd: docent, forskarassistent Fredrik Åhs, Univ lektor Maria Lindskog, Uppsala universitet, professor Gilad Silberberg, Karolinska institutet

Kalendarium för medicin och farmaci