Forskningsplansseminarium - "Improving predictive models of postpartum affective disorder using non-invasive neurophysiological measures"

  • Datum: –11.00
  • Föreläsare: Allison Eriksson
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Emma Fransson, Affiliated associate professor, UU
  • Seminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62052941933

Main supervisor
Emma Fransson, Affiliated associate professor, Department of Women's and Children's Health

Reviewer
Ashish KC, Associate professor, Department of Women's and Children's Health

Examiner
Agneta Skoog Svanberg, professor, Department of Women's and Children's Health

Kalendarium för medicin och farmaci