INSTÄLLT Forskningsplansseminarium - "Being a parent with cancer: Consequences for psychological well-being, parenting self-efficacy, and family functioning"

  • Datum: –11.00
  • Föreläsare: Marie Romare Strandh
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: ​​​​​​​Anna Wikman, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Seminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63802620261

Huvudhandledare
Anna Wikman, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Granskare
Maria Grandahl, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Examinator
Anna-Karin Wikström, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kalendarium för medicin och farmaci