Peer learning - teori och praktik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/s/65541526969
  • Föreläsare: Eva Thörnqvist och Ulf Holmbäck
  • Webbsida
  • Arrangör: PRåM (Pedagogiska rådet vid MedFarm)
  • Kontaktperson: PRåM
  • Workshop

The workshop will start with an introduction to the theory behind peer learning - where students help each other to learn. After the introduction we will discuss and share our knowledge regarding different forms of peer learning.

Kalendarium för medicin och farmaci