"This is how I structured my excellent teacher application"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/s/65541526969
  • Föreläsare: Markus Sjöblom
  • Webbsida
  • Arrangör: PRåM (Pedagogiska rådet vid MedFarm)
  • Kontaktperson: PRåM
  • Föreläsning

Compiling your excellent teacher application is a demanding task. Here we get suggestions on what each section should/can contain from a teacher who was recently appointed the excellent teacher award.

Kalendarium för medicin och farmaci