UAC Seminar: Mate Erdeyi & Tove Fall

  • Datum: –14.00
  • Plats: Zoom: http://bit.ly/UACdec21
  • Föreläsare: Mate Erdeyi & Tove Fall
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Antibiotic Center
  • Kontaktperson: Eva Garmendia
  • Seminarium

Seminariet ges på engelska.

Kalendarium för medicin och farmaci