The operativity of moral values in practic contemporary philosophy: a zubirian perspective

  • Datum: –14.30
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Carlos Sanmartín Catalán (visiting PhD Student, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci