Psychiatry seminar; Mikaela Syk

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68976062401
  • Föreläsare: Mikaela Syk, doktorand, ST-läkare
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Title: "Immunometabolic patterns in psychiatric disease" (Inför disputation)

Kalendarium för medicin och farmaci