Virologiseminarium, Jiaxin Ling

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Föreläsare: Jiaxin Ling, Åke Lundkvists grupp
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci