Immunologi seminarium, Jenny Hallgren Martinsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum via zoom
  • Föreläsare: Jenny Hallgren Martinsson, Jenny Hallgren Martinssons grupp
  • Kontaktperson: Gunnar Pejler
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci