ObGyn Highlights - "Multi-fetal pregnancy, preeclampsia, and long-term cardiovascular disease"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Stora konferensrummet Kvinnosjukvården
  • Föreläsare: Paliz Nordlöf Callbo
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: paliz.nordlof_callbo@kbh.uu.se
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci