Licenciatseminarium, Patrick Nylund

Titel: Epigenomic alterations influencing the metabolome and gene regulatory elements in multiple myeloma

Delta via Zoom; https://uu-se.zoom.us/j/926 378 4749

Kalendarium för medicin och farmaci