UAC Seminar: Susanna Sternberg Lewerin & Johan Elf

  • Datum: –14.00
  • Plats: TBD
  • Föreläsare: Susanna Sternberg Lewerin & Johan Elf
  • Arrangör: Uppsala Antibiotic Center
  • Kontaktperson: Eva Garmendia
  • Seminarium

Seminariet ges på engelska.

Kalendarium för medicin och farmaci