UAC Seminar: Maria Selmer & Diarmaid Hughes

  • Datum: –14.00
  • Plats: TBD
  • Föreläsare: Maria Selmer & Diarmaid Hughes
  • Arrangör: Uppsala Antibiotic Center
  • Kontaktperson: Eva Garmendia
  • Seminarium

Seminariet ges på engelska.

Kalendarium för medicin och farmaci