Elektricitet som medicin från 1700-tal till nutid: Elektroterapi och Deep Brain Stimulation

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom. Kontakta Elinor Hållén för anmälan och zoomlänk.
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Elinor Hållén
  • Seminarium

MHS-seminariet – Seminarieserien Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap bjuder in till MHS-seminarium med titeln “Elektricitet som medicin från 1700-tal till nutid: Elektroterapi och Deep Brain Stimulation” Presenterar gör:

Michaela Malmberg, doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet med presentationen: Elektricitet som medicin under 200 år - Svensk elektroterapi ca 1750-1950, samt

Elena Jiltsova, neurokirurg på Akademiska sjukhuset och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, med presentationen: "Deep Brain Stimulation – ett exempel på modern elektroterapi".


Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet vill genom MHS-seminariet skapaen mötesplats för vetenskapsområdena medicin, farmaci, humaniora och samhällsvetenskap. Därför bjuder vi till varje seminarium in två, ibland fler, presentatörer från olika vetenskapsområden som presenterar på samma tema. På det här sättet vill vi stimulera till goda samtal, samt väcka nya tvärvetenskapliga frågor för forskning, utbildning och reflektion.

Kalendarium för medicin och farmaci