Forskningsforum barn och ungdom - "Neurocognition before and after radiotherapy towards vulnerable brain structures"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Föreläsare: Helena Söderstrom Moderator: Karin Enskär
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Géraldine Giraud
  • Seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci