Disputation Jon Jakobsson, Sensoriska kretsar

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Doktorand: Jon Jakobsson, doktorand Sensoriska kretsar
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "Deciphering neural networks in the somatosensory system using single-cell transcriptomics and rabies tracing"

Jon Jakobssons disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
Huvudhandledare: docent Malin Lagerström
Biträdande handledare: professor Klas Kullander
Opponent: assistant professor Victoria Abraira, RUTGERS School of Graduate Studies, USA
Ordförande: professor Håkan Aldskogius
Examinator: professor Svante Winberg
Betygsnämnd: professor Tomas Hökfelt, Karolinska institutet, professor Erik Bongcam Rudloff, Sveriges Lantbruksuniversitet, professor Ann-Christine Syvänen, docent, universitetslektor Maria Lindskog (extra medlem)

 

Kalendarium för medicin och farmaci