Disputation Johan Bengtsson Psykiatri

  • Datum:
  • Plats: Zoom och på plats
  • Doktorand: Johan Bengtsson, doktorand Psykiatri
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "Negative symptoms, repetitive transcranial magnetic stimulation and heart rate variability in schizophrenia and depression."

Johan Bengtssons disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
Huvudhandledare: docent, universitetslektor Robert Boden
Biträdande handledare: docent, forskare Jonas Persson, docent, universitetslektor Erik Olsson, docent Caroline Wass, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Opponent: professor Jimmi Nielsen, Københavns Universitet, Danmark
Ordförande: professor Simon Cervenka
Examinator: professor Mia Ramklint
Betygsnämnd: docent Helena Fatourous Bergman, Karolinska institutet, docent Alexander Santillo, Lunds universitet, docent Lena Flyckt, Karolinska institutet, docent, adjungerad universitetslektor Johan Isaksson (extra medlem)

Kalendarium för medicin och farmaci