ObGyn Highlights - Enhanced staging and treatment planning of women with gynaecologic cancer: radiologic and clinical method

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Stora konferensrummet Kvinnosjukvården
  • Föreläsare: Björg Jönsdottir
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: bjorg.jonsdottir@kbh.uu.se
  • Seminarium

Inför disputation

Kalendarium för medicin och farmaci