Mikael Anderséns forskningsplansseminarium

Välkomna till Mikael Anderséns forskningsplansseminarium.

Seminariet kommer att börja med att doktorand Mikael Andersén presenterar sin forskningsplan för doktorandprojektet "Early detection of health problems at Youth Health Clinics - The DigiYouth Project". Därefter kommer professor Lena Wettergren, som sett över forskningsplanen, att leda en diskussion.

Syftet med seminariet är att ge feedback på forskningsplanen och identifiera vilka delar av planen som kan förbättras.

Kalendarium för medicin och farmaci