Disputation Emelie Lindberger

  • Datum: –12.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Emelie Lindberger
  • Disputation

Titel
Studies on maternal body fat distribution in relation to infant outcomes

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67732038760

Ordförande
Kjell Alving, professor, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Ola Nilsson, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Betygsnämnd
Karin Pettersson, docent, Enheten för obstetrik och gynekologi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik- CLINTEC Karolinska Institutet

Helene Engstrand Lilja, professor, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Mats Eriksson, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Huvudhandledare
Fredrik Ahlsson, docent, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Inger Sundström Poromaa, professor, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Kalendarium för medicin och farmaci