“Neurorights” and neurotechnologies

  • Datum: –14.30
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Manuel Guerrero (Researcher, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium

Kalendarium för medicin och farmaci