Klara Bertils slutseminarium: Feber i interaktion: Om kropp, kunskap och legitimitet i svenska primärvårdssamtal.

  • Datum: –15.00
  • Plats: ZOOM: https://uu-se.zoom.us/j/61225525151 Engelska Parken 2-0024
  • Föreläsare: Klara Bertils, opponent: Anna Ekström
  • Webbsida
  • Arrangör: Anna Lindström
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Klara Bertils är doktorand i lingvistik och ingår i en forskarskola som organiseras av Uppsala Antibiotic Center. Huvudhandledare är professor Anna Lindström, Institutionen för nordiska språk och biträdande handledare är professor Helen Melander Bowden, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Avhandlingen är en av flera delstudier inom ett pågående projekt om antibiotikaförskrivning i svenska primärvårdskonsultationer. I det övergripande projektet deltar även Anna Lindström (PI); John Heritage, professor emeritus i sociologi vid University of California, Los Angeles; Dr Rebecca Barnes, the Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of Oxford och docent Med Dr Thomas Tängdén, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Slutopponent är universitetslektor Anna Ekström, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet. Seminariet genomförs på svenska och det är endast möjligt att delta på plats. Antal platser är begränsade så kom gärna i god tid. 

Kalendarium för medicin och farmaci