Disputation Björg Jónsdóttir

  • Datum: –12.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Doktorand: Björg Jónsdóttir
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Björg Jónsdóttir
  • Disputation

Titel - The extent of gynecologic cancer: Evaluation, outcome and quality of life

 Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68068827760

Ordförande
Birgitta Essén, professor, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Opponent 
Päivi Kannisto, docent, Institutionen för obstetrik och gynekologi, Lunds Universitet

Betygsnämnd
Elisabeth Epstein, docent, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska institutet

Annika Strandell, docent, Institutionen för obstetrik och gynekologi, Göteborgs universitet

Peter Cashin, docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset

Huvudhandledare
Karin Glimskär Stålberg, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Inger Sundström Poromaa, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Håkan Ahlström, professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Kalendarium för medicin och farmaci