IMBact seminarium,

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum via zoom
  • Föreläsare: grupp
  • Kontaktperson: Ulrika Lustig
  • Seminarium

#Bacteriology: Genetics and Antibiotics (resistance and development)

Kalendarium för medicin och farmaci